Bloggen flyttad

Sparkraft 13 jul 2021

Det smått mödosamma arbetet med att flytta bloggen från Blogger till Ghost har nu avslutats!

Bloggen skapades 2020 för att handla om hur man kan uppnå ekonomisk frihet genom smarta val inom privatekonomi, sparande och investeringar. Min tes är att alla kan öka sin sparkraft genom smarta ekonomiska val, i syfte att uppnå större ekonomisk frihet. Bloggens två huvudspår är dels sparande och dels investeringar.

För att lyckas med sina investeringar måste man först lyckas med sitt sparande och undvika det jag kallar jojo-sparande, där det investerade kapitalet plockas ut regelbundet istället för att låta avkastningen på investeringarna bekosta konsumtionen.

Mer om bloggen finns på sidan "Om Sparkraft". Avslutningsvis vill jag hälsa dig som läsare hjärtligt välkommen till min blogg!

Taggar