Photo by Alex Guillaume / Unsplash

Löneväxling - en superkraft, del 4

30 maj 2022

För dem som är på en FIRE-resa kommer tankarna förr eller senare att handla allt om tiden, att åtnjuta en högre grad av frihet, snarare än om pengarna. Syftet med att alls påbörja en resa mot FIRE är ju att, helt eller delvis, få mer tid över för att göra det man vill snarare än det man måste. Detta fjärde avsnitt i serien "Löneväxling - en superkraft" handlar om hur man delvis kan tidigarelägga denna frihet genom att löneväxla mot extra semesterdagar, så kallad "semesterväxling", givet att man har utrymmet!

I de tidigare avsnitten har jag gått igenom grunderna för löneväxling, effekterna av löneväxling, och hur man korrekt beräknar sin sparkvot. Men om man redan optimerat alla dessa delar och slagit i taket för hur mycket pengar man kan löneväxla mot pension, finns det då något man kan göra för att snabbare nå mål? Ja, det finns faktiskt ett sätt att ta ut vinsten, dvs friheten, i förskott och det är genom att löneväxla till sig fler semesterdagar! I detta inlägg ska jag förklara grunderna för hur detta fungerar och bygger då vidare på mina exempel i tidigare inlägg som baserades på en månadslön på 50000:-. Exempelpersonen har enligt semesterlagen 25 dagars semester per år och har inga semesterdagar utöver detta.

Vad säger avtalet?

I de flesta fackliga avtal på den svenska arbetsmarknaden kostar en semesterdag 5,4% av månadslönen, varav 4,6% utgör semesterlön och 0,8% utgör semestertillägg. Semesteråret löper vanligtvis från 1 april till 31 mars nästkommande år. Om man arbetat hela denna period från år 1 har man därmed arbetat in 25 dagars betald semester inför år 2. För varje semesterdag man tar ut får man således "samma" ersättning oavsett om man arbetat eller haft semester. Det är dock lite olika hur arbetsgivare betalar ut semestertillägget, dvs de 0,8% extra. Vissa gör detta i samband med att semestern tas ut, emedan andra betalar ut semestertillägget som en engångssumma i början av semesterperioden. Min  egen arbetsgivare betalar ut hela semestertillägget i en klumpsumma i samband med junilönen. Det som är viktigt är dock inte när detta sker praktiskt, utan hur mycket en semesterdag kostar för arbetsgivaren och vad den består av!

För exemplets skull bestämmer vi nu att vår exempelperson fortfarande har 50000:- i månadslön, omfattas av Unionens avtalsområde och önskar 5 extra semesterdagar per år. De vi har att ta reda på är vad dessa dagar kostar i form av utebliven lön. Det finns i huvudsak två alternativa sätt att växla till sig fler semesterdagar. Antingen gör man ett avdrag på lönen varje månad som motsvarar kostnaden för de semesterdagar man önskat växla till sig, eller genom att helt enkelt byta till sig semestertillägget mot extra semesterdagar. Låt oss gå igenom båda dessa sätt nedan.

Alternativ 1, månatligt löneavdrag

Genom att avstå den i sammanhanget blygsamma summan 562,50 efter skatt kan exempelpersonen alltså åtnjuta 5 extra semesterdagar per år. Summa lön efter skatt innan semesterväxlingen var 34000:-, och 33100:- efter.

Alternativ 2, avstå semestertillägget

Genom att avstå utbetalning av semestertillägg på 0,8% kan exempelpersonen alltså, utan att den ordinarie månadslönen påverkas, erhålla 4,3 extra semesterdagar per år. I detta exempel är nettolönen opåverkad, dvs 34000:- efter skatt. Junilönen, givet att exempelpersonen har samma villkor som jag, kan dock upplevas som skral jämfört med tidigare år ;-)

Hur optimerar man då detta?

Som alltid finns det ett optimalt sätt att göra detta på så att det knappast märks, eller att förutsättningarna är sådana att utrymmet att löneväxla är begränsade. Det kan exempelvis vara så att man redan tidigare maximerat sin löneväxling mot pension, att man inte önskar avstå den delen men ändå vill växla till sig extra semesterdagar, och/eller gärna vill ha den extra utbetalningen av semestertillägg varje år vilket gör alternativ 2 ovan mindre önskvärt. Lösningen är då att ingå avtal med arbetsgivaren om löneväxling mot pension i samband med lönerevisionen!

För att både dämpa den synbara ekonomiska effekten av att löneväxla mot semester, och för att inte påverka summa löneväxling mot pension, så låter vi därför exempelpersonen ingå avtal om löneväxling mot extra semesterdagar i samband med ordinarie lönerevision, vilket enligt Unionens avtal gav 2,2% år 2022. Så ser det ut på detta vis, före och efter lönerevision/"semesterväxling".

Som exemplet visar kan exempelpersonen nästan utan någon som helst synlig lönepåverkan byta till sig 5 extra semesterdagar genom att "avstå" årets löneökning. Nettoeffekten motsvarar en latte på närmaste fik, dvs 40:-. Genom att ta ut denna löneökning i pengar skulle det ju inte bli så mycket kvar ändå om man är över brytpunkten för statlig skatt, och då kan det vara mer attraktivt att istället växla till sig ett antal extra semesterdagar. Som synes är summan nästan identisk.

Vad tjänar då arbetsgivaren på detta?

För det första, de pengar som den enskilde väljer att avstå sparar ju arbetsgivaren. I exemplen ovan handlar det om 10000-13797:-/år som arbetsgivaren inte behöver betala ut alls. Det finns arbetsgivare som framför argument som att produktionen minskar, men motargumentet skulle kunna vara att en anställd som får möjlighet att semesterväxla för att skapa mer balans mellan arbete och privatliv faktiskt blir en nöjdare och därmed mer produktiv anställd för arbetsgivaren. Slutligen är det också så att all semester måste planeras och godkännas av arbetsgivaren oavsett, så de extra dagarna lär inte hamna i perioder då det är direkt olämpligt utifrån verksamhetens behov.

Slutsats!

Att semesterväxla är en win-win-möjlighet både för arbetsgivaren och för den enskilde, givet att förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.