Löneväxling - en superkraft, del 1

Sparkraft 19 feb 2021

Är man över skiktgränsen för statlig skatt är det fördelaktigt att löneväxla mot extra pensionsavsättning. Grovt räknat lönar detta sig för alla som tjänar mer än 45000:- i månaden före skatt. Det man gör då är att låta arbetsgivaren göra ett avdrag på lönen innan skatt som placeras i en pensionslösning. Därmed betalar man inte skatt på den delen nu, utan först när man så småningom tar ut pensionen. När den dagen infinner sig ser man givetvis till att inte ta ut pengarna i snabbare takt än att man kommer under skiktgränsen, i dagsläget 524500:-/år före skatt. Därmed betalar man aldrig de extra 20% i statlig skatt som annars gäller om man tar ut pengarna som lön nu. En liten bonus i sammanhanget är att arbetsgivaren vanligtvis skjuter till 6% extra på det löneväxlade beloppet vilket utgörs av den särskilda löneskatten. Arbetsgivaravgifterna är nämligen högre på lön än på pension, och genom att skjuta till 6% blir den totala lönekostnaden för kostnadsneutral för arbetsgivaren. Win-win!

En nackdel med att löneväxla mot pensionsavsättning kan vara att man inte kommer åt pengarna förrän tidigast vid 55 års ålder. För yngre människor som vill gå i pension tidigt, i sammanhanget innan 55, blir detta en försvårande omständighet då man inte kommer åt pengarna i mellantiden. Då kan det vara ett bättre alternativ att investera nettolönen på börsen oavsett skattenivå. Detta är dock högst individuellt och beror på var och ens unika omständigheter. Genom att sikta på tidig(are) pensionsålder hinner man kanske inte arbeta ihop någon större allmän pension, och då de allra flesta av oss siktar på att leva längre än 55 så kan det ändå vara en god idé att avsätta "dyra" pengar idag (de som belastas med statlig skatt) mot en tjänstepensionslösning, helt oavsett när man planerar gå i pension, och delvis leva på pensionskapital när det är möjligt än avkastning på pengamaskinen*.

Vad tjänar man på att löneväxla?

Om vi för exemplets skull räknar på en lönenivå på 50000:-/månad före skatt och en brytgräns på 45000:-, då ser det lite förenklat ut såhär.

Målet är nu att optimera bort de 1000:- som i detta exempel går i statlig skatt vilket möjliggörs genom att inte ta ut denna del som lön idag utan som pension "imorgon", därmed spara dessa pengar till framtida konsumtion. Detta är faktiskt ett bra sätt att se på saken, med en komprimerad tidslinje som innebär att du arbetar med full lön idag för att redan imorgon sluta arbeta. Därmed ser vi skillnaden i kronor direkt utan att ta hänsyn till den värdetillväxt som ges i mellantiden. Då kan det istället se ut såhär.

Slutsatsen är att om man ligger över brytgränsen för statlig skatt, då kan man genom löneväxling aktivt minska sin skatt och öka den disponibla delen av inkomsten. Detta kräver såklart att man inte har en livsstil som kostar hela nettolönen, men om så är fallet ställer jag mig ytterst frågande till hur man ska lyckas upprätthålla den livsstilen efter det att man går i pension då de allra flesta av oss kommer att få ut mindre än 60% av slutlön i pension.

Men, hur påverkar detta mitt sparande då?

Roligt att du frågade! :-) För att göra denna kalkyl lite extra intressant så tänker jag i del två av detta inlägg att vi ska räkna på vad som händer om vi sparar (och investerar) en del av vår fiktive löntagares surt förvärvade slantar på ett sätt att hans disponibla inkomst efter sparande inte påverkas.

Del 2 i serien om löneväxling hittar du här!

* Med pengamaskin avses i detta sammanhanget det kapital vars avkastning bekostar ens löpande levnadskostnader, vanligen baserat på någon variant av 4%-regeln.

Taggar