Din skatt är över 50%

Sparkraft 6 maj 2020

Jag hävdar ofta att skatterna i Sverige är höga, men får lika ofta mothugg som går ut på att skatten i Sverige för de allra flesta ligger kring 32%. Jag hävdar därför att gemene man inte har en aning om hur mycket skatt vi faktiskt betalar, att det verkliga skattetrycket i Sverige ligger närmare 50% innan konsumtion och uppemot 60-70% vid konsumtionstillfället. Låt mig förklara!

Att gemene man inte har en aning att skattetrycket för en normalinkomst vid konsumtionstillfället ofta är närmare 60% efter det att löneskatter och punkskatter dragits beror på hur skatterna är utformade. Om vi för exemplets skull räknar på en normalinkomst och bryter ut en på 100-lapp att räkna på, då betalar arbetsgivaren 32:- (31,42%) utöver denna 100-lapp i arbetsgivaravgifter och arbetstagaren ungefär lika mycket i kommunalskatt vid en skattesats på 32%. Av den totala lönekostnaden på 132:- kvarstår då endast 68:- efter skatt. Nästan hälften av den totala lönekostnaden, närmare bestämt 48,5%, går alltså i skatt!

Om vi sedan räknar med att löntagaren konsumerar en stor del av sin lön, då blir det ännu värre. Mervärdesskatten (moms i dagligt tal) är nämligen 25% på de flesta varor och tjänster. Om du exempelvis köper ett par byxor för 500:-, då är varuvärdet 400:- och mervärdesskatten (momsen) 100:-. För att ha 500:- efter skatt att konsumera måste normalinkomsttagaren ha tjänat 735:- före skatt. Den totala lönekostnaden inklusive arbetsgivaravgift är då 966:- (735 x 1,3234). Drar vi detta resonemang i mål så är det alltså endast 400:- av dessa 966:- som inte utgörs av skatter i någon form, vilket krasst innebär att nästan 60% gick i skatt.

Om man kommer upp i skiktgränsen för statlig skatt som är 509300:- år 2020, då ser det ännu lite värre ut. På varje lönekrona över skiktgränsen dras ytterligare 20% i statlig skatt. Om vi då bryter ut den senast tjänade 100-lappen så betalar arbetsgivaren fortfarande 32% i arbetsgivaravgifter, men löntagaren betalar hela 52% i skatt (32% + 20%). Kvar blir alltså endast 48:- på den tjänade 100-lappen som kostade 132:- att betala ut. För att under dessa förutsättningar köpa ett par byxor för 500:- så måste alltså höginkomsttagaren ha tjänat 1042:- före skatt. Den totala lönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter är då 1369:-. Det är över 70% i skatt på den del av lön som går till konsumtion givet att 400:- är varuvärdet och resten består av skatt på olika nivåer.

Dessa exempel visar tydligt att en stor del av de pengar vi konsumerar försvinner i olika varianter av skatt, även vid normala inkomstnivåer.

Taggar