Lever du över dina tillgångar?

Sparkraft 16 maj 2020

Vad innebär det att "leva över sina tillgångar"? Den allmänna tolkningen handlar om att man gör av med mer än man tjänar, att man har mer utgifter än inkomster, att lönen inte räcker till för att betala räkningarna. Men låt oss smaka på orden lite.. Att "leva över sina tillgångar". En tillgång är någonting av bestående värde. Lön är ingen tillgång. Lön är pengar, och pengar är i sin renaste form bara siffror, ett medel, ett verktyg med vilket man kan köpa tillgångar om man vill och har det ekonomiska utrymmet, eller konsumera på oväsentligheter. Vad vi gör med pengarna vi tjänar definierar vår framtida möjligheter att leva inom ramen för, över eller under våra tillgångar. Jag hävdar att de allra flesta av oss lever över våra tillgångar. De flesta av oss lever nämligen på vår lön och inte på våra tillgångar, därmed lever vi också över våra tillgångar.

I min strikta definition innebär "att leva över sina tillgångar" att man saknar tillräckligt med tillgångar för att kunna leva på dem, eller rättare sagt - på dess avkastning. Lever man över sina tillgångar, då måste man arbeta för att få lön för mödan som man lever på, istället för på avkastningen från sina tillgångar. Betänk i sammanhanget ordet möda i meningen "lön för mödan". En snabb googling på ordet möda ger följande synonymer: ansträngning, besvär, strävan, ambition, hårt arbete, omak, slit, knog, svårighet.. Inte de mest positivt laddade orden i ordlistan således. Lön kommer som resultat av någon form av möda.

Ekvationen är i grunden ganska enkel. För att kunna leva på sina tillgångar måste man som regel arbeta från två håll. Dels öka sina tillgångar, dels minska sina utgifter.

Vad kan man då göra åt detta?

Man kan exempelvis konsumera mindre, därmed öka sin sparkraft och istället investera det ökade sparutrymmet i någon form av tillgång. Aktier, fonder, fastigheter.. En tillgång i detta fall är något som du tjänar pengar på, något som berikar dig över tid. Med tiden växer pengarna till sig snabbt på egen hand och kan ge en betydande passiv inkomst i framtiden. Även om pengarna är hårt beskattade från början har ränta-på-ränta-effekten tagit den beskattade 100-lappen från 68:- tillbaka över 100:- efter bara 5 år. Jämfört med att konsumera den på någon pryl av plast och metall skulle värdet istället vara utraderat efter 5 år, om inte förr. Skatt på kapital är nämligen väsentligt lägre än skatt på arbete, vilket är en del av förklaringen till att de rika bara blir rikare och de fattiga fattigare.

Hur har jag räknat?
I exemplet har jag räknat med att av 100 oskattade kronor får man 68:- kvar vilka man sätter in i valfri indexfond med 8,5% årlig avkastning. Därmed har man efter blygsamma 5 år ett kapital som överstiger de 100:- man ursprungligen tjänade som lön och skattade bort 32% av. Är denna kalkyl meningsfull då vi måste betala skatt? Ja, om man konsekvent undviker att konsumera sina pengar på förgängliga saker man inte behöver och istället investerar dem på börsen, då minskar man inte bara den skatt man betalar (mervärdesskatt) utan bygger också en tillgång som tjänar pengar till dig alldeles av sig själv.

Om inte detta är en anledning att konsumera mindre och spara mer så, då vet jag inte vad som skulle vara det..

Hur mycket pengar behövs i det allmänna fallet?

En populär uppfattning bland FIRE-anhängare, Financial Independence, Retire Early, är den så kallade 4%-regeln. Den går ut på att du inflationssäkrat kan ta ut 4% av ditt sparade kapital årligen utan att det minskar i värde, givet att det står investerat på börsen. Hur du tar ut detta kapital spelar mindre roll. Det kan man göra i form av utdelningar, eller genom att sälja andelar/aktier i sina innehav. De antaganden som ligger till grund för detta är dels att avkastningen är ca 8,5% och inflationen ca 1,5%. Givet detta antagande krävs att du har 25 gånger ditt årliga behov av pengar, alternativt 300 gånger ditt månatliga behov, investerat på börsen. För att detta inte ska bli alltför komplicerat så behöver vi visa sambandet med ett enkelt räkneexempel.

Låt oss säga att du har månatliga utgifter på 20000:-. Detta inkluderar precis allt, såsom hyra/lånekostnader, livsmedel, transportkostnader, försäkringar, nöjen.. 20000 x 300 = 6000000 (sex miljoner kronor). Man kan lika gärna räkna på årskostnaden, 240000 x 25 = 6000000 (sex miljoner kronor). Om du har detta kapital på börsen och klarar dig med 20000:-/månad, då kan du teoretiskt sluta arbeta idag.
Bara för att man har tillräckligt med tillgångar för att kunna leva på dem innebär inte att man ska sluta arbeta. Den stora skillnaden är friheten det innebär att kunna välja vad man vill spendera sin tid på. Man kanske vill arbeta med något välgörenhetsprojekt, hjälpa någon kompis starta upp ett företag, arbeta ideellt med något man brinner för, eller helt enkelt erbjuda sig att arbeta för 10:-/timme ($1) som Steve Jobs gjorde på Apple när han kom tillbaka och räddade företaget.

"Work is better when you don't need the money"

/Paul Adeney, aka Mr. Money Mustache

Hur mycket pengar behöver just du?

Har du gjort en månadsbudget eller en årsbudget, då kan du utifrån siffrorna ovan enkelt räkna ut hur mycket pengar du behöver för att leva på avkastningen. Se samtidigt över var och en av de utgifter du betalar per månad, och försök se vad du kan göra för att minska dem eller eliminera dem helt. Detta hjälper dig inte bara just här och nu genom att dra ner dina kostnader och därmed öka din sparkraft som du kan använda för att öka ditt investerade kapital, det hjälper dig också att hålla kostnaderna nere månad för månad, år för år, livet ut. Den dag du börjar leva inom ramen för dina tillgångar kommer därmed närmre den tidpunkt där du befinner dig alldeles precis just nu.

Siffrorna 25 och 300 kan också användas för att snabbt räkna ut vad någonting du funderar på att köpa kostar egentligen, om du skulle nyttja avkastningen på sparat kapital för att köpa detta. För någonting du köper en enda gång, exempelvis en ny TV, då använder du siffran 25. Låt oss säga att TVn kostar 10000. För att köpa denna måste avkastningen på kapitalet det år du köper TVn vara 10000:-. Hur stort kapital behövs då för att du ska ha en avkastning på 10000:-? Givet 4%-regeln ovan behövs 25 x 10000 = 250000:- i investerat kapital för att betala för TVn, eller 10000/0,04 = 250000. Om du har 250000:- investerat på börsen, grattis, då kan du köpa din TV. Men.. Du kan inte köpa en enda pryl till det året, än mindre betala hyra, livsmedel etc. Om utgiften snarare är en abonnemangskostnad, då använder vi siffran 300 då att det går 12 månader på ett år. Varje månadsutgift förekommer ju 12 gånger på ett år, 25 x 12 = 300. Så för att betala för exempelvis Premium-versionen av Netflix som kostar 159:-/månad så behöver du 159 x 300:- = 47700:- investerat på börsen, eller 159 x 12 x 25 vilket är samma sak.

Hur lång tid behöver du för att skrapa ihop pengarna för att din avkastning ska betala för din nya TV och Netflix-abonnemang? Svaret på den frågan är precis samma sak som att säga.. -Hur lång tid måste jag arbeta för att avkastningen på mitt kapital ska betala för dessa saker, och hur mycket förlänger detta tiden det tar innan jag kan sluta arbeta? Här gör vi ett nytt antagande, nämligen att du sparar 10000:- per månad till ditt framtida jag. För att köpa TVn behöver du 250000:-, för Netflix 47700, totalt 297700. Vi avrundar detta till 300000 för enkelhetens skull. 300000 (investeringsbehovet) / 10000 (månadssparandet) = 30 månader = 2,5 år. Är det värt 2,5 års extra arbete och därmed framskjuten pension att köpa en ny TV med Netflix?

Med detta sagt, tag för vana att alltid räkna på hur mycket prylarna kostar egentligen, om du ska använda din avkastning för att köpa dem, så kommer du kanske fram till samma sak som jag - det är oftast inte värt det!

Taggar