Golden standard i praktisk tillämpning, del 1

Strategi 15 jun 2020

I ett tidigare inlägg om min Golden Standard har jag förklarat vad en Golden Standard är för någonting och själva syftet med att ha en sådan - för att ha något att jämföra med. I dagens inlägg ska jag visa hur jag tillämpar min Golden Standard praktiskt. Dels ska jag utvärdera en portfölj som jag fått skickad till mig av en av mina "aktiekompisar", dels ska jag visa hur min Golden Standard hjälper mig att snabbt ta ställning till ett aktietips för att se om detta alls är någonting för mig.

Nu till portföljen! Jag börjar med att skapa en bevakningslista på Avanza och lägger därefter in alla kompisens innehav i denna lista. Detta blir som en fiktiv aktieportfölj som jag sedan kan "köpa" och "sälja" aktier i, och simulera hur utvecklingen skulle kunnat se ut om jag hade haft denna portfölj de senaste 1-3-5 åren.

Vid en första anblick på sista raden ser det inte helt katastrofalt ut. En likaviktad portfölj med dessa innehav hade de senaste 5 åren avkastat drygt 200% (3 gånger pengarna) och lite mer modesta 50% på 3 år.

Jag ska villigt erkänna att denna portfölj innehåller en del innehav som jag inte känner till sedan tidigare, men då flera av innehaven klingar "coronakris" tror jag de köpts i förhoppning att de ska lyfta om de kommer fram med ett vaccin. Problemet med den typen av köp är att de vanligen görs "after the fact", dvs när marknaden redan känner till vad som håller på att hända och därmed redan prisat in eventuella uppgångar i aktien. Detta är dock bara en spontan iakttagelse. Det är lätt att falla för att en just nu väldigt aktuell händelse driver upp förväntningarna, därmed priserna, till en nivå som kan vara svår att försvara långsiktigt.

Hur som helst, nu när jag har en lista med nämnda innehav så kan jag börja jobba med den. Jag vill då förtydliga att det kan finnas massor av hänsyn att ta till varför man valt att köpa en viss aktie, exempelvis att man vet någonting om bolaget som jag inte vet, att man tror det kommer att hända ditt eller datt i framtiden, att man har en bra känsla för bolaget, men.. Det är här jag kastar in mitt första stora MEN, allt sådant är ofta ren spekulation! I avsaknad av en fungerande spåkula eller tidsmaskin väljer jag att titta på historik, och för att sätta denna historik i någon form av begripligt perspektiv så använder jag... Just det, min Golden Standard! Låt oss därför lägga in Investor A, min Golden Standard, i listan och se hur den står sig.


En snabb slutsats man kan dra är att Investor A hade lyft denna portfölj från negativ till positiv avkastning i det korta perspektivet. Coronakris till trots har Investor A ökat närmare 10% det senaste året. På 3-5 års sikt sänker dock Investor snitten så det får vi gräva lite i. Därför börjar jag med att sortera listan på 5 års historik i fallande ordning.

Ett av bolagen sticker ut rejält och det är Advanced Micro Devices (AMD) som haft en smått osannolik tillväxt på drygt 2000% de senaste 5 åren. Detta gör att statistiken avseende genomsnittet blir missvisande. Medianvärdet (värdet i mitten) utgörs i detta exempel av Castellum som har en mer rimlig normaltillväxt, om man kan tala om sådan, på 50%. Då jag tror på AMD som bolag kan jag inte på något sätt rekommendera att man säljer av detta innehav, men för att listan ska hjälpa mig hitta det jag faktiskt skulle vilja ändra på så väljer jag att tillfälligt plocka bort just AMD ur listan.

Med denna enkla operation tycker åtminstone jag att avkastningen på portföljen som helhet förefaller mer "rimlig" men framför allt att listan nu går att använda på vettigt vis. Investor A placerar sig nu ganska nära genomsnittet för portföljen som helhet, givetvis undantaget de innehav som inte har 5 års historik, och medianvärdet skulle ligga någonstans mellan Boeing och Castellum kring 42% på 5 år. Här kan tilläggas att jag personligen undviker innehav som saknar åtminstone 3 års historik då jag tycker det gör mig "blind", men vi låter dem ligga kvar en stund till. Det viktigaste är att hitta "surdegarna". Jag brukar som regel resonera så att om ett innehav inte slår Investor åtminstone 2/3 perioder 1-3-5 år, då ser jag ingen större vits med att äga detta innehav. Resonemanget bakom detta är att då min Golden Standard Investor har över 100 års historik, består av ett 30-tal olika innehav i olika branscher, och förvaltas av en av Sveriges rikaste familjer, då vill det till att alternativet faktiskt slår Investor för att vara aktuellt att äga alls då jag annars kan lägga pengarna på just Investor. Med detta sagt ska vi resonera kring några av de innehav som jag menar bör avyttras rimligt snabbt, utan att gå in i mycket större detalj än historiken. Eller... Äsch, jag kan inte låta bli att raljera lite så, detta är mina spontana synpunkter med tillhörande åtgärder för denna specifika portfölj, och självklart börjar vi nerifrån och arbetar oss uppåt i listan.

Låt oss börja med Eurocine Vaccines, ett bolag i vaccinbranschen som, trots rådande pandemi med stora förhoppningar på allt som rör sig kring detta, inte lyckats visa positiv kursutveckling någon period. Att bolaget dessutom noterats på Spotlight, en alternativ handelsplats för mindre bolag med ganska mycket högre courtage än på börsen i övrigt, gör att jag drar öronen åt mig. I direkt jämförelse med min Golden Standard Investor ser det riktigt bedrövligt ut. Åtgärd: sälj!

Tvåa på listan är Gannet Co Inc, ett amerikanskt mediebolag som äger ett antal vecko- och dagstidningar. Historiken allena talar sitt tydliga språk, men för att addera till denna så är världen sedan länge digital. Den senaste månadens historik är förbluffande hög, men trots detta har man inte lyckats visa på positiv kursutveckling de mer relevanta perioderna 1-3-5 år. Visst kan man argumentera för att tidningarna kan digitalisera, men det finns fortfarande mycket fysiskt i deras värld att hantera i en sådan omställning med allt från personal till lokaler, och det är inte heller säkert att man lyckas. Dags- och veckotidningar är liksom inte hett någonstans, därav blir åtgärden sälj!

Trea nedifrån är Astrotech Corp som jag inte hört talas om tidigare. De pysslar tydligen med att utveckla och kommersialisera tekniska innovationer som springer ur diverse lärosäten och forskningsprojekt. Kul tanke, men osar förhoppningar lång väg vilket också historiken bekräftar. Inte en enda positiv period 1-3-5 år. Då jag tycker det verkar vara ett intressant bolag lägger jag det dock för framtida bevakning, men just nu blir det sälj!

Fyra på listan är Gilead Sciences Inc som vi läser om i tidningen dagligen. Deras medicin Remdesivir lär eventuellt, kanske, möjligen vara effektiv för att behandla patienter med covid-19, men trots detta lyckas man inte få en utveckling i aktien som överträffar Investor en enda period. -Men, vänta nu här, de verkar ju inte alls i samma bransch, kanske någon vän av ordning invänder nu. Nej, det är rätt och riktigt, men trots att man verkar i en bransch som borde gynnas på alla upptänkliga vis jämfört med industri (Investors paradgren) så lyckas man fortfarande inte prestera bättre. Jag säger sälj!

Femma är Ericsson B. De ingår som del i Investors innehav, presterar endast bättre än Investor på 3 år, så då tycker jag man kan nöja sig med att äga dem indirekt och lägga pengarna på Investor istället. Lägger vi till bolagsrisken som gång efter annan tydliggörs i finanspressen kring just Ericsson, nu senast att man fick skriva av en miljard (and change) för nån utrustning som inte gick att sälja, då säger jag sälj!

Här tar vi en paus för att se hur listan ser ut nu, efter de uppenbara surdegarna inte bara förpassats från listan utan förhoppningsvis även från portföljen.

Med dessa rimligt enkla åtgärder (5st innehav avyttrade) har vi lyckats fördubbla den historiska utvecklingen på portföljen! Jämför sista raden (historiken) mellan bilden ovan och den föregående. -Men, och här kommer ytterligare en vän av ordning in och opponerar sig.. -Historisk avkastning är faktiskt ingen garanti för framtida avkastning! -Sant, men jag är vän av historik, av kända fakta och inte gissningslekar. Jag tror att ett bolag som gått bra under överskådlig tid har ett momentum i det de gör som gör att de fortsätter gå bra. Jag tror också att ett bolag som går lite knackigt har svårare för att vända på detta, och det handlar inte bara om siffror utan om hela stämningen på företaget, framtidstron hos de anställda, anställningstryggheten, arbetsglädjen... Man kan visst hävda att exempelvis 5G kommer att vända Ericsson till en sagolik vinstmaskin, men jag som varit med ett tag vill då hävda att det har man tidigare sagt om 4G, 3G, 2G, GSM och NMT. Ingenstans kan jag se annat än att Ericsson, om vi stannar i det exemplet, har lyckats med annat än att drabbas av den ena härdsmältan efter den andra. Jag låter gärna Investor ta den risken, och så länge Wallenbergarna tycker att det är värt att äga Ericsson, då åker jag gärna med indirekt men undviker direktägandet.

Med detta har vi sållat bort samtliga innehav med 5 års historik som visat på negativ kursutveckling så nu ger jag mig på att skära lite mer brutalt bland de som är kvar, de som inte ens kan uppvisa 5 års historik. Först och främst Serneke. Inte nog med att de verkar i byggbranschen (som börjar på B, remember), de har en enda positiv period av de relevanta som är kvar. Åtgärd: sälj! Jag väljer också att skära bort Boeing då jag tror deras 737 Max-problem kommer att bestå långt in i framtiden och inte direkt blir bättre av att vi inte flyger. Uber har mer emot sig än historiken, däribland Tesla vars bilar kommer att utgöra världens största autonoma taxiflotta i en framtid. Sälj! Asarina Pharma har en kombination av historik och stämpeln "förhoppningsbolag" mot sig varför även det får lämna listan, och slutligen har vi ADS Crude Carriers som transporterar gas och kemikalier på världshaven, där har vi en kombination av historik och karma som talar emot dem. Personligen skyr jag allt vad olja och gas heter, utöver gambling och alla varianter av spel om pengar. Med detta har vi gjort en första grov städning i portföljen och kan så se vad vi har kvar, men först får vi lägga tillbaka AMD som vi tidigare tog bort för att deras siffror störde statistiken, och samtidigt passar jag på att köpa in Investor i portföljen märkligt nog som inte fanns där tidigare ;-)

Hade jag fått uppdraget att förvalta denna portfölj hade detta varit mina första åtgärder, och kvar hade jag haft en mer fokuserad portfölj med ca hälften så många innehav. Kvar i portföljen har vi fortfarande ett par innehav som jag förmodligen inte hade behållit, däribland Berkshire Hathaway som jag personligen menar har mist sin glans för länge sedan. Det finns liksom inte mycket kvar för ett sådant bolag att köpa och växa med då de redan är världens största investmentbolag, trots att Warren Buffet fortfarande sitter vid rodret. Även om de skulle köpa upp 100% av Tesla och applicera hela förtjänsten av Teslas fortsatta resa från nuvarande $1000/share till $5500/share (fråga Catherine Wood) så skulle detta endast ge en marginell påverkan på Berkshire Hathaway som helhet. Inget ont om Berkshire Hathaway annars, de är en ytterst trygg investering, men för mig som vill ha lite tillväxt så.. Nej tack, jag avstår! Ett annat innehav jag är lite tveksam till idag är Castellum, men detta väger snarare mot behåll då de är ett av Sveriges få sk utdelningsaristokrater, som behållit eller höjd utdelningen över 20 år på raken. Den historiken gör jag gärna ett undantag för. Sorterar vi nu listan på 5 års historik, fallande så hamnar Investor A (nästan) i botten, som sig bör. Min Golden Standard Investors hela syfte är att säkerställa att jag inte köper eller äger bolag som inte slår Investor historiskt, och den uppgiften är härmed uppfylld!

Med detta gör vi en enkel jämförelse mellan historisk avkastning före respektive efter mina åtgärder! Ursprungsbilderna återfinns som första respektive sista bild här ovanför för den som vill rannsaka siffrorna.

Jag kan inte nog understryka att historisk avkastning inte är en garanti för framtida vinster, men fortfarande menar jag att historiken är det bästa vi har att gå på i avsaknad av en fungerande kristallkula. Jag är personligen helt enkelt inte intresserad av att äga någonting som år efter år inte slår Investor då jag i så fall lika gärna kan äga Investor, och också gör. Detta är min strategi kring Golden Standard, demonstrerad i praktisk tillämpning, och i kommande inlägg kommer jag bygga vidare på denna strategi för att visa hur jag värderar om ett aktietips alls är intressant för mig att äga. För ändamålet behåller jag den nu framtagna listan "Aktiekompisens innehav". När denna del 2 av detta tema avhandlats kommer jag så smått börja presentera min egen portfölj, och på sikt skriva om vad jag köper, vad jag säljer och varför.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till min aktiekompis ES vars portfölj inspirerade mig att skriva detta inlägg. Tack!

Taggar