Om investeringsstrategier

Strategi 26 apr 2020

I detta inlägg ska jag gå igenom vissa av de vanligaste investeringsstrategierna, och i processen ska jag ge mig på att definiera min egen. Förhoppningsvis kan jag bidra till att inspirera andra att formalisera sin egen strategi. När man väl hittat en strategi som funkar för en själv, då är det också viktigt att ställa upp ett antal handelsregler för att undvika att handla på känslor när marknaden är skakig. Även om det kan sägas finnas ett antal huvudstrategier som många följer så är det ändå så att det förmodligen finns lika många investeringsstrategier som det finns investerare. Man har ofta en huvudstrategi som man identifierar sig med, exempelvis "utdelningsinvesterare" eller "värdeinvesterare", som man efter hand tweakar för att passa det egna psyket.

Utdelningsinvestering

Utdelningsinvestering är en populär strategi som går ut på att man köper företag med trygg och stabil utdelningshistorik. Syftet med denna investeringsstrategi är vanligen att få ett kassaflöde från sina investeringar. Man talar i sammanhangen om aktiens direktavkastning vilket innebär utdelningen i kronor satt i relation till aktiens pris. En aktie som kostar 100:- och delar ut 5:- har alltså 5% direktavkastning. De allra flesta mogna bolag delar ut pengar till aktieägarna regelbundet, vanligen en gång per år i perioden mars-maj. Vissa bolag delar ut flera gånger per år, och några få bolag som främst verkar i fastighetsbranschen delar ut så mycket som fyra gånger årligen. Fördelen med utdelande bolag är att man får ett kassaflöde från dem, en passiv inkomst, och det kan såklart vara praktiskt att kunna ta ut pengar utan att sälja av sina innehav. Nackdelen med bolag som delar ut, framför allt de som delar ut en betydande andel av sin vinst, är att dessa bolag kanske inte har så mycket tillväxt kvar utöver den som ges av normala indexhöjningar. Det finns helt enkelt inga vettiga saker att investera pengarna i varför man istället betalar ut lejonparten av dem till ägarna i form av utdelning. Det finns dock branscher som har ett väldigt lågt behov av kapital och inte behöver detta för sin tillväxt, och därför kan erbjuda en relativt hög direktavkastning utan att ge avkall på fortsatt tillväxt. Som exempel på detta kan nämnas IT-bolag vars huvudsakliga tillgång är dess personal. Undantaget uppköp av konkurrerande företag är deras förädlingsvärde väldigt högt då de kan sälja en konsulttimme för en bra bit över 1000-lappen som de vid full beläggning betalar kanske 4-500:- för i form av lön och förmåner. Tidsperspektiv: Vanligen för evigt, åtminstone tills dess att utdelningen sänks eller uteblir.

Värdeinvestering

En värdeinvesterare försöker vanligen hitta dolda värden i bolag som andra förbisett, därefter hoppas att marknaden hinner ikapp och inser vilken pärla detta bolag är varefter kursen går upp. Med hjälp av fundamental analys räknar man på vad man själv tycker ett bolag är värt, och om man då kan köpa aktien till ett värde som understiger detta värde så kan man köpa billigt och sälja dyrare, därmed göra en vinst vid eventuell försäljning. Utmaningen ligger i att marknaden på lite sikt måste inse att det verkliga värdet på bolaget är högre än det bokförda eller allmänt kända för att kursen ska gå upp så man kan sälja med vinst. Tidsperspektiv: Tills målkursen är uppnådd.

Buy and Hold

Buy an Hold handlar om att köpa aktier i syfte att äga dem för evigt. Köp dem, lägg dem i "byrålådan" (numera en digital variant) och tänk inte alltför mycket mer på dem därefter. De ligger där och tuffar på, ökar förhoppningsvis i värde år för år, och som en extra bonus kastar de av sig lite utdelning längs vägen som kan återinvesteras i det egna bolaget, i något annat bolag eller helt enkelt konsumeras. I en perfekt värld torde alla innehav platsa i denna kategori, som jag ser på saken. I mitt inlägg om "Golden standard" berättar jag om det enda innehav som för min egen personliga del kan räknas till denna kategori/strategi. Det beror inte på att det inte finns fler innehav i min portfölj som kommer att ägas för evigt, men alla andra kommer ständigt utmanas av min Golden standard i syfte att bevisa sin plats och sitt värde i min portfölj. Tidsperspektiv: För evigt.

Daytrading

Vissa har väldigt mycket kortare perspektiv på sina innehav och handlar med dem dagligen. Daytradern kan gå in och ur en och samma aktie, eller flera olika, flera gånger under en dag. Denna strategi kräver väsentligt mer tid än de andra och utgör inte sällan ett heltidsjobb. Syftet med daytrading är att fånga trender när de uppstår, gärna korta sådana, åka med en stund och sedan kliva av. Om man exempelvis förutsätter en stigande trend en viss dag, då handlar det om att gå in redan vid börsens öppning i någon aktie som man förväntar sig ska rida på denna trend, sedan kliva av med en vinst innan dagens slut. Tidsperspektiv: Kort, vanligen timmar.

Teknisk analys

Teknisk analys innebär att man med hjälp av grafiska representationer som candelstick-diagram och liknande försöker identifiera mönster i hur en akties kurs rör sig över tid för att pricka in när en aktie ska köpas respektive säljas. Detta är en variant av daytrading fast med lite längre perspektiv. Målsättningen i denna strategi är vanligen att hitta köp- respektive säljtillfällen utan att behöva gräva för mycket i bolagets siffror. Man nöjer sig med hur kursen rör sig över tid. Teknisk analys kan vara ett bra komplement även för de som handlar enligt de tre förstnämnda strategierna Utdelningsinvestering, Värdeinvestering och Buy and Hold, för att undvika att köpa i i en nedåtgående trend och därmed förlora värde direkt efter köp. Tidsperspektiv: Medellång.

Tillväxtinvestering

Tillväxtinvestering handlar om att hitta bolag som inte nödvändigtvis behöver gå med vinst utan på olika sätt genererar tillväxt och därmed ökande aktiekurs. Här hittar vi allt från förhoppningsbolag inom medicin och bioteknik till bolag inom nya teknologier och förändrade konsumtionsmönster, och bolag som växer genom att köpa upp och förädla andra bolag. Strategin går ut på att köpa dem och behålla dem så länge de fortfarande visar tillväxt. Tidsperspektiv: Så länge som tillväxten håller i sig.

Sparkrafts strategi(er)

Min egen investeringsstrategi platsar inte inom den snäva ram som någon av de ovanstående ger utan är snarare en kombination av flera, fördelad på flera portföljer med inslag av flera av dessa strategier. Så ser det nog ut för många investerare. I grunden är min målsättning med varje investering att jag ska äga dem för evigt, men den enda aktie för vilket detta är sant är min Golden standard. Alla andra utmanas mot denna Golden standard regelbundet och kan därför komma att säljas om den över tid inte anses hålla måttet. Vilket mått? Min Golden standard, såklart! Av denna anledning finns det flera aktier i min portfölj som inte delar ut några pengar över huvud taget! Att i detalj granska alla mina innehavs resultat- och balansräkningar är inte något inte har tid med då jag har så pass många innehav i mina olika portföljer, därför behöver jag ett snabbare verktyg för att bedöma huruvida en aktie ska köpas, behållas eller säljas. Min Golden standard ÄR detta verktyg, eller denna måttstock om man så vill.

Målsättningen är alltid att äga en aktie för evigt, men det är upp till den enskilde aktien att i konkurrens med min Golden standard bevisa sitt värde. Daytrading har jag inte tid med. Jag arbetar fortfarande heltid och kommer att fortsätta med det ytterligare ett antal år. Teknisk analys använder jag i viss mån för att identifiera trender. Jag köper sällan en aktie i nedåtgående trend och använder därför teknisk analys som en av flera faktorer för att inte komma in helt fel.

I kommande inlägg kommer jag med hjälp av en tänkt exempelportfölj och med hjälp av min Golden standard leta upp första axplock av aktier att dels köpa för att behålla, och dels sålla bort tills vidare. Stay tuned!

Taggar